Jeugdcommissie

Gepubliceerd op 19 december 2020 om 14:35

Onze atletiekclub heeft een grote jeugdwerking die ongeveer 60% van ons ledenbestand vertegenwoordigt.

 

Als sportvereniging beseffen wij dat wij een belangrijke rol spelen in de fysieke ontwikkeling van onze jeugd. Ook spelen wij een significante rol in de persoonlijke, sociale en mentale ontwikkeling van onze atleten en zeker onze jeugd.

Het is dan ook niet onbelangrijk dat wij onze jeugd een veilige, sportieve omgeving kunnen aanbieden waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als club staan wij open voor iedereen die deel wil uitmaken van onze grote KACEA familie, wij promoten topsport maar begeleiden met evenveel plezier atleten die naar onze trainingen komen om in beweging te blijven. Want blijven bewegen is zeer belangrijk voor onze jeugd.

 

Om een optimale omgeving voor onze jeugd te waarborgen en verder uit te bouwen, heeft het clubbestuur beslist een Jeugdcommissie op te richten. Deze commissie zal als adviesorgaan fungeren voor het clubbestuur en zal de jeugdwerking binnen onze club verder uitbouwen. Ons doel is om deze optimale omgeving te ontwikkelen waarbinnen elke jeugdatleet een discipline binnen de zeer uitgebreide atletieksport kan vinden, en deze met plezier en gedrevenheid kan blijven uitoefenen. Het zal tot onze taak behoren om activiteiten, initiatieven, etc. uit te werken en voor te leggen aan het bestuur. Met als grootste doel onze jeugd gemotiveerd houden om actief te blijven bewegen en een gezonde clubsfeer te behouden.

 

Concreet zouden wij voorzien om maandelijks kort bij elkaar te komen en onze ideeën te bespreken, uit te werken of te brainstormen, die daarna zullen worden voorgelegd aan het bestuur.

 

Om dit initiatief ten volle te doen slagen zouden wij een grote variëteit aan mensen nodig hebben en daarbij denken we aan jou (jeugd)trainers, ouders, (oud-)atleten, …

Wilt u graag meewerken en jouw input geven stuur mij dan gerust een mailtje (sam@eendrachtaalst.be).


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.