100 jaar EA

In 2020 viert Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst zijn 100ste verjaardag. We zullen regelmatig een stukje  "Historie" van Atletiekclub Eendracht Aalst op onze website zetten

GESCHIEDENIS van Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst

door Erik coppens

Deel 3: Van “Alost sports” naar “ AC Eendracht Aalst”

In 1928 (volgens andere bronnen pas in 1931) veranderde de naam van de club in “AC Alost Sports”,een vereniging met een tennis-, een voetbal-  en een atletiekafdeling. Het terrein en het clublokaal waren toen op de Dendermondse Steenweg gevestigd. In de Veldstraat was er een tweede clublokaal. De kleuren van deze vereniging waren blauw-wit.

In 1929 werden er in Aalst en verschillende omliggende gemeenten oefencrossen ingericht o.a. in Hofstade, Haaltert en Denderleeuw.

In de Grote Prijzen van Aalst (cross) van 1930 eindigden Jozef Van Impe,Coussens en De Smet Emiel 3de,4de en 5de. 1932 werd een succesjaar voor de Crossers. Bij de seniores was Frans Tombeur 5de en bij de scholieren werden Albert Schouppe en Cyriel De Vuyst respectievelijk 2de en 3de . Het jaar daarop werd Schouppe andermaal 2de bij de scholieren. 4 maart 1934 had te Aalst het Belgisch kampioenschap voor juniores en kadetten plaats. Cyriel De Vuyst werd er bij de juniores 2de. Of de cross de volgende jaren ingericht werd is onduidelijk, maar in 1937 was er andermaal een cross met mooie resultaten voor Aalst. Bij de scholieren was Jan De Waegeneer winnaar en werd Willy De Neef 3de.Bij de juniores en militairen was er een 2de plaats voor Tombeur.

Dat men soms ver moest trekken(het Brusselse,Antwerpen,Luik of Namen) om een officiële cross of atletiekwedstrijd te betwisten wordt bevestigd door een schrijven van 1933 van de secretaris van de BAB die Eendracht Aalst bedankt omdat ze zowel een cross als een atletiekmeeting inrichten. Hij voegt er aan toe dat er in gans Oost-Vlaanderen voor het jaar 1933 slechts 2 crossen (Aalst en Schaal De Boosere door Gantoise) en 2 atletiekmeetings ingericht worden.

 

Cyriel De Vuyst werd in 1933 Belgisch kampioen 1500m. In 1936 werd Felix Callebaut junior als succesvol jeugdsprinter geselecteerd om de Olympische Spelen van Berlijn bij te wonen.( Beloftevolle jongeren kregen een ticket om naar de spelen te gaan zien) Het was ook in de lente van 1936 dat er een zelfstandige  Atletiekclub Eendracht Aalst opgericht werd . Er werd zowel op het terrein van Alost Sports (Dendermondse Steenweg) als op het terrein van sportclub Eendracht Aalst (Bredestraat) getraind. Josse Ringoir was voorzitter en FP Callebaut secretaris.

Lees meer »

Deel 2: De eerste wedstrijden

Schepen van cultuur en sport Gaston Van den Eede liet bij de viering van 50 jaar EA in 1970-71 een foto zien waarvan hij zei dat ze in 1920 genomen werd aan de Erembodegemstraat recht over Schotte. Op deze foto waren o.a. herkenbaar Leon Van der Borght, Jos Ringoir, Maurice Lecompte, Edgard Roelandt, Jos De Cock en schepen Gaston Van Den Eede

Er werd alvast met een grote zomermeeting gestart. Reeds in 1921 werd de “Challenge Lieutenant Fritz Pape”(zoon van een Aalsterse toondichter) ter nagedachtenis van een gesneuvelde held uit WO I ingericht. Deze wedstrijd was een van de weinige atletiekmeetings die in Oost-Vlaanderen ingericht werden. Tot en met 1926 hebben we sporen van de inrichting van deze wedstrijd gevonden. Op het programma : 100 yards, 800m, 1500m, hoog-en verspringen, kogelstoten, speerwerpen en discuswerpen alsook een 4 x 200m en voor de scholieren van “Eendracht” een 60 en een 600m. Opvallend is dat er blijkbaar tot 1940 geen 100m maar 100 yards gelopen werd. In de loopnummers had meestal alleen de eerste zijn tijd. Loopwedstrijden werden aangekondigd als “Voetloopen”, verspringen stond in het programma als ”wijdspringen”. Er waren zelfs 3 mogelijkheden om “wijdspringen” te doen. In 1923 hadden de socialisten te Aalst een sportafdeling “Rust Roest” die zich naast turnen ook met “athletismus” bezig hield. Bij hen stonden er naast loopnummers ook 3 soorten “wijdspringen” op het programma namelijk met aanloop, zonder aanloop en met springplank. Ook polsstokspringen (in gerenomeerde kranten met foto werd dit stokspringen genoemd!),gewichtwerpen (= kogelstoten) en schijf ( = discus) stonden op het programma. Bij hen ook nummers voor dames. In de uitslag stonden veel vertegenwoordigers van de Aalsterse afdeling .Ook dames .Bij de bij de BAB aangesloten Eendracht vinden we in de weinige uitslagen geen dames. 31 juli 1924 organiseerde Eendracht op het terrein naast het park loop-spring- en werpnummers voor dames. De dames van Beerschot wonnen bijna alle wedstrijden. Van Aalsterse dames was er geen spoor in de gepubliceerde uitslagen.

Donderdagavond 22 juli 1921 werd er een koers voor “voetloopers” genaamd” Marathon van Vlaanderen” georganiseerd. De start was op de Grote Markt en de aankomst ergens in Gentbrugge. Er waren 231 deelnemers.

2 juni 1922 organiseerde Eendracht het kampioenschap van de 2 Vlaanderen. Aalst werd 3de in het klassement. In de finale van de 200m” snellopen” werd H. Lecompte 3de in 25 sec. Josse Ringoir werd er met 32m80 3de in het “spieswerpen” en was tevens 3de in het schijfwerpen. Hier werd hij voorafgegaan door Leon Van der Borght die zilver behaalde. Leon was ook nog eens met 8m50 4de in het gewichtwerpen.

In hetzelfde jaar organiseerde Eendracht Footballclub voor de tweede maal tijdens de kermis een groot atletiekfeest voor de beker Frits Pape. Hiervoor werden de inschrijvingen afgesloten op 101 deelnemers. De latere inschrijvingen moesten ze weigeren. In die tijd was het de gewoonte dat men een paar dagen tevoren moest inschrijven. Er werd dan een programma gedrukt met de deelnemers. Dit werd dan tijdens de wedstrijden verkocht. Het jaar daarna werden er 150 deelnemers aanvaard.

In september 1923 werd er op de Aelbrechtlaan voor de verschillende afdelingen van het leger een groot militair feest georganiseerd. Afhaling van de nummers in “De Boerenbond”. De opbrengst was ten voordele van weduwen en wezen van de Oud-strijders.

Ter voorbereiding van de volkscross van het dagblad “Le Soir” (reeds vanaf 1921 elk jaar) te Brussel (Evere) werden elk jaar trainingen en oefencrossen door Eendracht Footballclub georganiseerd .Om te oefenen werd er bij J. De Veylder “ In den Appel “ op de Gentse Steenweg samengekomen.

In de beginperiode werden de trainingen door professor Bax geleid. In 1926 wordt Josse Ringoir als trainer vernoemd.

Vanaf 1926 werden er scholencrossen ingericht.

In deze beginperiode werden er reeds mooie prestaties genoteerd. Edgard Roelandt werd zelfs Belgisch kampioen speerwerpen bij de juniores en provinciaal kampioen 100m .

In januari 1923 organiseerde de club de “Eerste Grote Prijs van Aalst”. Een wedstrijd    ” Voetloopen” door de straten der gemeente. Dit was in feite een cross-country. De uitnodigingen naar de clubs werden in het Frans opgesteld.

Tot de 2de helft van de jaren 30 was de administratieve taal van LBA (=BAB ) Frans. Af en toe werd er voor de clubs in Vlaanderen een tekst vertaald. Secretaris-generaal Clemmé verontschuldigde zich af en toe als hij geen tijd gehad had om de tekst te vertalen.

Op 6 januari 1924 werd er (volgens de uitnodiging) door Sportclub “Eendracht” Alost een Cross-country van 8 km ingericht (88 deelnemers). Tegelijkertijd was er ook een cross van 4 km voor scholieren (20 deelnemers). De inschrijvingen moesten naar Oscar Claser ,rue du commerce à Alost gestuurd worden. Deze Grote Prijzen van Aalst werden zeker vanaf 1923 tot en met 1934 ingericht. De start en aankomst waren de eerste 3 jaar op de Houtmarkt . De volgende inrichtingen gebeurden aan de Bredestraat. We moeten tot 1927 wachten voor er iemand van Aalst in de top drie eindigt. Kamiel Pluym werd er toen 2de.

20 juli 1924 werd er “Une Grande Réunion nationale d’Athlétisme” voorbehouden aan beginnende atleten en atleten van 2de categorie ( atleten die speciale prestaties hadden gelukt mochten hier niet aan deelnemen.) ingericht.

In een artikel van de Volkstem van 3 september 1925 lezen we dat de atleten van Eendracht Aalst bijna de Schaal Bosmans van Sparta AC Brussel gewonnen had .Naar deze wedstrijd waren er zeer veel atleten gekomen. Eendracht deed het prima. Voor de 200m waren er 42 deelnemers. De 3 atleten van Eendracht wisten zich voor de finale te klasseren. Roelandt werd er 1ste in 24 2/5. Maurice Lecompte was er 3de.Verbruggen was 5de. In de 400m ook 42 deelnemers. Cooman en Podevijn klasseerden zich voor de finale en werden er 4de en 5de. In de 1500m waren er 30 deelnemers. Frans Tombeur werd er na de Belgische kampioen 2de.5000m Emiel De Smet 3de.In het discuswerpen een 3de plaats voor Josse Ringoir met 30m43.Bij de scholieren was Leon De Vuyst winnaar van de 1000m in 2.58

Zondag 6 september 1925 werd voor de 3de maal in Mijlbeek op de Albrechtlaan een aflossingskoers voor militairen georganiseerd. De eerste 5 moesten elk 1600m lopen de laatste man 3200m. Tegelijkertijd werden nog wedstrijden met prijzen voor lopers uit Aalst en al degenen die binnen de 25 km wonen georganiseerd. Inschrijvingen bij Josse Ringoir Vaart 4 te Aalst

Tijdens de “Ronde van Aalst” 7 km “voetloopen” (1926) ingericht door Eendracht Aalst werden de lopers gehinderd door een gedraaide Denderbrug aan de Brusselse steenweg. De 4 koplopers van Gantoise waren er nog juist over geraakt terwijl de anderen moesten wachten. Hierdoor werd de beste loper van Eendracht Pluym maar 5de.

Vanaf 1926 werden er scholencrossen ingericht.

In 1927 wilden sommigen de naam van de club in Racing veranderen. Josse Ringoir ging hiermee niet akkoord.

In maart 1928 werd te Aalst het provinciaal kampioenschap cross ingericht. Gantoise won het clubklassement voor Eendracht Aalst.

24 juni 1928 richtte de club een interscholenwedstrijd in voor alle scholen van Aalst en omgeving .Het klassement werd door het “Sint Maartengesticht “ gewonnen voor de “Vakschool “en de Ecole Moyenne.

Lees meer »

Deel 1 De jaren na WO I ( 1919- 1940)

De aanloop en de eerste start.

Als club met stamnummer 12 behoort de Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst tot de oudste atletiekclubs van België. La Gantoise (nu KAAG) had aansluitingsnummer 1.

Reeds voor WO I werd er in de omgeving van de Zeshoek regelmatig koers gelopen .

Verschillende oud -strijders uit WO I die voor de oorlog met “Sporting Aalst” of “Steun geeft moed” voetbalden gingen begin 1919 over tot de stichting van een nieuwe club met de naam “Sport-club Eendracht”. Wit en zwart werden als clubkleuren gekozen. In de winter werden er vriendenwedstrijden gespeeld en in de zomer onderhielden de voetballers hun conditie met atletiek. Zo werd er in de maand juni van hetzelfde jaar op de Moorselbaan een loopkoers van 16 km georganiseerd.

Volgens de krant “De  Volksstem “ werd er op voorstel van majoor Claser (zijn naam werd aan een straat in de omgeving van het station van Aalst gegeven) door de algemene vergadering van Eendracht F.C. Aalst op 21 november 1919 besloten de club uit te breiden met “sporten die tot ontwikkeling der lichaamskrachten” kunnen dienen o.a. “athletismus”. Afdelingsverantwoordelijken werden Paeling en Walraevens en tot secretaris werd Lecomte aangesteld. Er werd regelmatig op het Esplanadeplein en aan de “Puitenput” (nu St.- Annalaan) geoefend. In het lokaal van K. Van Nuffel, aan de Graanmarkt , had op 27 november 1920 een eerste contactvergadering plaats voor de oprichting van een zelfstandige  atletiekclub. De juiste datum van aanvraag bij de KBAB is ons niet bekend ,maar in mei 1921 werd de club officieel aangesloten bij de toen Franstalige Belgische Atletiekbond door Gustaaf De Stobbeleir, K. Spaens, Josse Ringoir (aansluitingsnummer 2 ) en Leon Van der Borght. (Ik zelf heb lang geleden Leon Van der Borght bezocht om wat meer te vernemen over het begin van de club. Leon liet mij dan een ganse reeks medailles en trofeeën zien die hij in de beginperiode van de club gewonnen had. Zijn zoon Paul was in de jaren na WO II tot de jaren 60 een goede meerkamper en werper.) Majoor Claser was voorzitter en Josse Ringoir secretaris.

Lees meer »

Met dank aan onze sponsors