Trainingsinformatie

Veiligheid vóór, tijdens en na de training

 • Vóór de training:
  • Aanwezig zijn tussen 17 u 50 en 18 u 00 (kangoeroes, benjamins, pupillen, miniemen).
  • Begeleiding door volwassene tot aan het polyvalente lokaal (kangoeroes)(benjamins en pupillen tot aan de poort).
  • Bij laattijdige aankomst : aanmelden bij een trainer van een andere categorie of in het polyvalente lokaal. Nooit de piste verlaten zonder begeleiding van een trainer.
  • Vroegtijdig vertrek wordt enkel toegestaan mits akkoord van de ouders. Steeds melden aan de trainer.
 • Tijdens de training:
  • Tijdens het winterseizoen dragen benjamins, pupillen en miniemen verplicht een fluo hesje.
  • Atleten blijven bij hun trainer en lopen niet buiten de afgebakende trainingszone.
  • Tijdens de trainingsuren trainen ook de categorieën cadetten tot en met masters.
  • Het middenterrein mag NIET worden overgestoken of betreden zonder begeleiding van een trainer. Dit omwille van veiligheid, er wordt tijdens de trainingen namelijk ook met speren, discussen, hamers,... geworpen.

 Nooit de piste oversteken zonder links en rechts te kijken.

 • Na de training:
  • Kangoeroes en benjamins blijven bij hun trainer(s) totdat ze worden opgehaald.
  • Pupillen verlaten het terrein niet alleen en wachten binnen de omheining op hun ouders.
  • In groep wordt de piste verlaten tot aan het polyvalente lokaal.
  • Nadien wordt het middenterrein en de piste niet meer betreden door ben, pup en miniemen.
  • Om ongelukken te vermijden met andere lopers zijn balspelen na de training verboden.
  •  Alhoewel onze jeugdtrainers steeds trachten attent te zijn, is het ook voor hen niet altijd vanzelfsprekend om controle uit te oefenen dat ieder kind de piste heeft verlaten. Sommige kinderen verlaten zonder begeleiding de piste, andere worden afgehaald door (groot)ouders of een andere begeleider. Het is de bezorgdheid van de clubverantwoordelijken dat ieder kind op een veilige manier de trainingen verlaat. Daarom vragen wij aan alle ouders of andere begeleiders om de kinderen aan het polyvalent lokaal of aan de poort af te halen.

 

Ziekte, blessures, …

Dat sporten gezond is, staat als een paal boven water. Ziekte, blessures en andere ongemakken zijn stoorzenders die het sporten bemoeilijken.

In geval van ziekte en kwetsuren beoefen je dus best geen sport.

Tot en met de categorie miniem hoef je je trainer niet te verwittigen. Vanaf cadet gelden de

individuele afspraken met de trainer.

Kleding

 • Het dragen van kwaliteitsvolle sportschoenen is zeker aan te raden (geen zaalvoetbalschoenen of turnpantoffels).
 • Tijdens het winterseizoen is het dragen van een lange trainingsbroek verplicht.
 • Bij slechte weersomstandigheden (regen) is beschermende regenkledij wenselijk en neem reserve kledij mee om aan te trekken na de training. Niet opgewarmde, koude of onderkoelde spieren en gewrichten zijn immers veel gevoeliger voor kwetsuren en letsels.

 

Polyvalente zaal

 • Trainingstas-gerief kan achtergelaten worden in de gang aan de lockers of VANAF miniem kan er gebruik gemaakt worden van de lockers.

 Omkleden is echter niet mogelijk.

 • Er kan wel gebruik worden gemaakt van de kleed- en doucheruimtes aan de Osbroek.
 • Breng zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee naar de training.
 • Hou de gang, toiletten en de rest van het gebouw bij het verlaten van de training (geen drankflesjes, zakjes, .... op de vloer of op de tafels).

 

Trainers

 • Per categorie zijn er één of meerdere gediplomeerde trainers die wekelijks de atleten begeleiden. Zij trachten iedere atleet, met zijn eigen capaciteiten en talenten, te begeleiden en te motiveren binnen zijn eigen sportieve mogelijkheden.
 • De trainers zijn ook, vóór of na de training, het eerste aanspreekpunt wanneer je praktische sportieve vragen hebt.
 • Voor andere vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met Kim Barbé ( 0479/02.02.33).