Verzekering

Clubverantwoordelijke: secretaris@eendrachtaalst.be

De club zal de aangifte online invullen.
Stuur in geen enkel geval zelf je formulier op naar Ethias, dit zal niet worden aanvaard waardoor de opvolging van je dossier heel lang kan aanslepen.
Houdt zoveel mogelijk documenten van je ongeval bij: medische attesten, rekeningen dokter, kinesist, apotheek. Breng je briefjes wel eerst binnen bij de mutualiteit (maak een kopie) want de verzekering betaalt enkel (deels) kosten die niet via de mutualiteit terugbetaald worden.