Deel 1 De jaren na WO I ( 1919- 1940)

De aanloop en de eerste start.

Als club met stamnummer 12 behoort de Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst tot de oudste atletiekclubs van België. La Gantoise (nu KAAG) had aansluitingsnummer 1.

Reeds voor WO I werd er in de omgeving van de Zeshoek regelmatig koers gelopen .

Verschillende oud -strijders uit WO I die voor de oorlog met “Sporting Aalst” of “Steun geeft moed” voetbalden gingen begin 1919 over tot de stichting van een nieuwe club met de naam “Sport-club Eendracht”. Wit en zwart werden als clubkleuren gekozen. In de winter werden er vriendenwedstrijden gespeeld en in de zomer onderhielden de voetballers hun conditie met atletiek. Zo werd er in de maand juni van hetzelfde jaar op de Moorselbaan een loopkoers van 16 km georganiseerd.

Volgens de krant “De  Volksstem “ werd er op voorstel van majoor Claser (zijn naam werd aan een straat in de omgeving van het station van Aalst gegeven) door de algemene vergadering van Eendracht F.C. Aalst op 21 november 1919 besloten de club uit te breiden met “sporten die tot ontwikkeling der lichaamskrachten” kunnen dienen o.a. “athletismus”. Afdelingsverantwoordelijken werden Paeling en Walraevens en tot secretaris werd Lecomte aangesteld. Er werd regelmatig op het Esplanadeplein en aan de “Puitenput” (nu St.- Annalaan) geoefend. In het lokaal van K. Van Nuffel, aan de Graanmarkt , had op 27 november 1920 een eerste contactvergadering plaats voor de oprichting van een zelfstandige  atletiekclub. De juiste datum van aanvraag bij de KBAB is ons niet bekend ,maar in mei 1921 werd de club officieel aangesloten bij de toen Franstalige Belgische Atletiekbond door Gustaaf De Stobbeleir, K. Spaens, Josse Ringoir (aansluitingsnummer 2 ) en Leon Van der Borght. (Ik zelf heb lang geleden Leon Van der Borght bezocht om wat meer te vernemen over het begin van de club. Leon liet mij dan een ganse reeks medailles en trofeeën zien die hij in de beginperiode van de club gewonnen had. Zijn zoon Paul was in de jaren na WO II tot de jaren 60 een goede meerkamper en werper.) Majoor Claser was voorzitter en Josse Ringoir secretaris.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.