Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en meegedeeld vóór de opstart van het nieuwe seizoen.

Voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt het lidgeld:

1ste lid: €140

2de lid: €120

vanaf 3de lid: €110

Hiermee ben je verzekerd tot het einde van het seizoen (31/10/2021). 

       Betaling :

    • Het te betalen bedrag wordt PER ATLEET overgeschreven op rekeningnummer :
      BE 49 3930 0411 1071 met vermelding van "lidgeld seizoen 2020-2021", NAAM, VOORNAAM, geboortejaar.
    • Indien meerdere leden per gezin: vermeld ook "lid 1", "lid 2", .....

Bij niet-betaling tegen uiterlijk 31/10/2020 ben je niet meer verzekerd en kan je niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.  

 

Nieuwe leden kunnen om het even wanneer in het seizoen aansluiten.

  • Zij die proeftrainingen starten vanaf 1/10/2020 mogen bij aansluiting de 10€ van de proeftraining in mindering brengen van het uiteindelijk te betalen lidgeld.
  • zij die proeftrainingen gestart zijn in de loop van augustus en september betalen bij aansluiting het volle bedrag.  Dit om de overbrugging te maken tussen het nog lopende oude seizoen en het nieuwe seizoen.

 

*Vanaf 1 juli bedraagt het lidgeld voor de rest van het seizoen €90.

*Sommige ziekenfondsen betalen ook een deel van het lidgeld terug.
Formulieren om deze terugbetaling te bekomen, vraag je aan bij het ziekenfonds en kan je laten invullen op het secretariaat, er worden digitaal geen formulieren ingevuld.

*Bij deelname aan 10 officiële VAL pistewedstrijden indoor of outdoor, tijdens het ganse wedstrijdseizoen alsook de Groenloop en de corrida , wordt er bij de eerstvolgende honorering 25 € teruggestort aan de atleet. Dit is enkel voor atleten vanaf cadet. Voor de jeugd is er het pretparkcriterium.