Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en meegedeeld vóór de opstart van het nieuwe seizoen.

 Voor het seizoen 2019 – 2020 bedraagt het lidgeld 140 €

         Vanaf het tweede kind, binnen hetzelfde gezin,  bedraagt het lidgeld 110 €.

 

Bij deelname aan 10 officiële VAL pistewedstrijden indoor of outdoor , tijdens het ganse wedstrijdseizoen alsook de Groenloop en de corrida , wordt er bij de eerstvolgende honorering 25 € teruggestort aan de atleet. Dit is enkel voor atleten vanaf cadet. Voor de jeugd is er het pretparkcriterium.

       Betaling :

    • Het te betalen bedrag wordt PER ATLEET overgeschreven op rekeningnummer :
      BE 49 3930 0411 1071 met vermelding van "lidgeld EA", NAAM, VOORNAAM, geboortejaar.
    • Indien meerdere leden : vermeld ook "lid 1", "lid 2", .....

Bij niet-betaling tegen uiterlijk 01/11/2019 ben je niet meer verzekerd en kan je niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Sommige ziekenfondsen betalen ook een deel van het lidgeld terug.
Formulieren om deze terugbetaling te bekomen, vraag je aan bij het ziekenfonds en kan je laten invullen op het secretariaat, er worden digitaal geen formulieren ingevuld.