Reservatie Trainingen

De corona-maatregelen dwingen ons ertoe om voor sommige groepen binnen onze club met een reservatie systeem te werken. Dit door het grote aantal atleten op training en een beperkt aantal trainers. Zo kunnen we ook de troepvorming voor de trainingen gaan vermijden en het aantal niet noodzakelijke contacten tussen de kinderen verminderen. De inschrijvingen werken als volgt:

 • De plaatsen per training zullen afhangen van het beschikbaar aantal trainers. Deze zullen variëren van groep en dag.
 • De eerste inschrijvingen krijgen voorrang bij het verdelen van de plaatsen. De groepen worden niet noodzakelijk in deze volgorde verdeeld.
 • De inschrijvingen staan open tot de dag voor de training 12u 's middags. Dit geeft ons de tijd om de groepen te verdelen en te laten weten wie er kan aanwezig zijn. U zal een mail krijgen of uw zoon/dochter kan deelnemen die dag. Wie na 12u nog inschrijft zal geen mail meer krijgen!
 • Indien er een plaats vrijkomt (door een afzegging) gaat deze naar de volgende in de lijst.
 • Laat dus zeker per mail aan sam@eendrachtaalst.be weten indien uw zoon/dochter niet zal aanwezig zijn voor een training maar wel was ingeschreven, zo kan deze plaats nog naar iemand anders gaan.
 • Komt uw zoon/dochter 2x niet opdagen terwijl hij/zij wel was ingeschreven gaat er in het vervolg voorrang naar andere kinderen in de lijst. 
 • Wie zich heeft ingeschreven (enkel inschrijvingen voor 12u op de dag voor de training), maar geen plaatsje meer heeft krijgt de week erop voorrang indien hij/zij weer is ingeschreven.
 • De inschrijvingen voor de hele week worden steeds zondagnamiddag open gezet.

Verder wil ik nog even wijzen op volgende maatregelen:

 • Dragen van een mondmasker bij het afzetten/afhalen van uw kinderen is VERPLICHT. 
 • kinderen +12jr dragen voor en na de training een mondmasker, tijdens de training mogen zij dit afzetten.
 • Probeer zoveel mogelijk de social distancing regels te respecteren.
 • Wij moedigen alle ouders ook aan hun zoon/dochter slechts één hobby te laten kiezen! Dit om de menging van groepen zoveel mogelijk te vermijden.

PUPILLEN

Training woensdag 05/05/2021 (AFGESLOTEN)

Training vrijdag 07/05/2021 (AFGESLOTEN)

Training zondag 09/05/2021 (enkel voor 2de-jaars wedstrijdatleten)