Algemene vergadering VZW KACEA

Gepubliceerd op 25 april 2021 om 15:28

Beste,

De jaarlijkse algemene vergadering van de VZW zal op donderdag 6 mei 2021 plaats hebben.

Plaats: wegens de coronamaatregelen zal deze online plaats hebben

Aanvang :20u

Dagorde:

1.Bespreking en goedkeuring van de rekeningen 2020

2.Bespreking en goedkeuring begroting 2021

3.Eventuele schrapping van niet meer actieve(werkende) leden van de VZW

4.Bespreking samenstelling algemene vergadering VZW en Raad van Bestuur alsook de eventuele oprichting van werkgroepen.

5.Eventuele aanpassingen van de statuten van de VZW aan de wetgeving op de VZW’s van 2019

5.100 jaar EA

  1. Resterende zomerwedstrijden 2021

7.Allerlei.

 

Wij verwachten U.

Zij die geen lid zijn van het bestuur of van de Algemene vergadering maar die deze wensen bij te wonen en/of zich willen laten opnemen als actief lid van de VZW kunnen de link verkrijgen via volgend formulier.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.