Algemene vergadering VZW KACEA

Beste,

De jaarlijkse algemene vergadering van de VZW zal op donderdag 6 mei 2021 plaats hebben.

Plaats: wegens de coronamaatregelen zal deze online plaats hebben

Aanvang :20u

Dagorde:

1.Bespreking en goedkeuring van de rekeningen 2020

2.Bespreking en goedkeuring begroting 2021

3.Eventuele schrapping van niet meer actieve(werkende) leden van de VZW

4.Bespreking samenstelling algemene vergadering VZW en Raad van Bestuur alsook de eventuele oprichting van werkgroepen.

5.Eventuele aanpassingen van de statuten van de VZW aan de wetgeving op de VZW’s van 2019

5.100 jaar EA

  1. Resterende zomerwedstrijden 2021

7.Allerlei.

 

Wij verwachten U.

Zij die geen lid zijn van het bestuur of van de Algemene vergadering maar die deze wensen bij te wonen en/of zich willen laten opnemen als actief lid van de VZW kunnen de link verkrijgen via volgend formulier.
*Het eerste maal dat u aanwezig bent heeft u geen stemrecht op de Algemene vergadering enkel zij die geregistreerd zijn als Actief lid van de VZW (leden van de Algemene vergadering) kunnen hun stem uitbrengen. U kan zich tijdens deze vergadering wel laten registreren als Actief lid, zo zal u in de toekomst automatisch worden uitgenodigd voor deze vergaderingen en zal u over een stem in de Algemene vergadering beschikken.